Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в начален етап на училищното образование