Endokrine endringer og risiko gjennom en kvinnes livssyklus