Techarenans Panel: AI som verktyg för kompetensutveckling och utbildning