דיבייט "פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטות"

דיבייט מקוון מרתק בנושא "פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטות", בין פרופ' בועז סנג'רו לבין עו"ד שלמה למברגר.

 Facebook Live