כנס הסטודנטים הארצי של הפורום הישראלי למשפט וחירות

 ירושלים, Israel