170. seminarium mBank-CASE pt. Polski Ład: Gospodarcze skutki proponowanych zmian w systemie podatkowym

170. seminarium mBank-CASE będzie poświęcone analizie gospodarczych skutków zmian w systemie podatkowym zaproponowanych w rządowym programie „Polski Ład”. O ocenę wpływu zmian w systemie podatkowym na zatrudnienie, stabilność gospodarki oraz wzrost gospodarczy poprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Finansów: Marka Skawińskiego, dyrektora departamentu polityki makroekonomicznej i Łukasza Czernickiego, głównego ekonomistę MF. Dr hab. Michał Myck z CenEA, który stwierdza, że „Polski Ład” nie odnosi się do kilku ważnych wyzwań w kwestii porządkowania systemu podatkowego, a ogłoszone rozwiązania obejmują elementy w zadziwiający sposób go komplikujące, przedstawi możliwe konsekwencje proponowanych rozwiązań podatkowych. Zaproponuje także jak schemat zawarty w „Polskim Ładzie” można zmienić, by wykorzystać szansę, jaką tak duża reforma stwarza na to, by system jako całość był bardziej przejrzysty i spójny. Dr Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawcy RP, zajmie się kwestią, czy i w jakim stopniu zapowiadane w programie „Polski Ład” reformy są spójne z jego celami. Przedsiębiorcy od lat oczekiwali na reformę klina podatkowego, która będzie sprzyjała legalnemu zatrudnieniu oraz inwestycjom. Czy zmiany systemu podatkowego zapisane w „Polskim Ładzie” dadzą pozytywny impuls rozwojowy i czy będą sprzyjać inwestycjom prywatnym? Prof. Joanna Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wystąpieniu zaprezentuje jak zmiany wprowadzone przez „Polski Ład” wpłyną na sytuację osób w wieku emerytalnym.

 Bankier.tv