Αντιμέτωποι με την πανδημία COVID-19. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ: το πιο δυνατό όπλο μας