Akademia Znieczulenia 2022

Spotkanie #6 Znieczulenie ogólne z użyciem desfluranu w operacjach kręgosłupa.