Techarenan

Techarenan är en plattform för innovation och entreprenörskap som samlar nordiska framtidsbolag, etablerad industri, relevanta marknadsaktörer, beslutsfattare och politiker.